فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

Piping Equipment (TROUVAY & CAUVIN - 2001)

هندبوک مشخصات و اطلاعات فنی و استاندارد مربوط به اقلام و ادوات پایپینگ (شامل توصیف فنی، مشخصات متریالی، استانداردی، مشخصات و اطلاعات ابعادی، و ...) Piping Equipment (TROUVAY & CAUVIN - 2001) در 10 فصل تخصصی به دو زبان انگلیسی و فرانسه فصل 1: لوله ...

قیمت : 96,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Ebook هیدرولیک خطوط لوله گاز، با عنوان Gas Pipeline Hydraulics

دانلود فایل Ebook هیدرولیک خطوط لوله گاز، با عنوان Gas Pipeline Hydraulics - E. Shashi Menon، در 407 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی، برای رشته های فنی مهندسی به ویژه مهندسی پایپینگ، مکانیک و مهندسی ...

قیمت : 51,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Ebook مربوط به مدل المان محدود در دینامیک سازه ها ( Finite Element Model )

دانلود فایل ایبوک مربوط به مدل المان محدود در دینامیک سازه ها، با عنوان Finite Element Model Updeting in Strctural Dynamics - M. I. Friswell & J. E. Mottershead، در 307 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی ..

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Ebook اصول و مبانی دینامیک گازها، با عنوان Fundamentals of Gas Dynamics

دانلود فایل Ebook اصول و مبانی دینامیک گازها، با عنوان Fundamentals of Gas Dynamics - R. Zucker & O. Biblarz, 2nd Edition، در 500 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی، برای رشته های فنی مهندسی به ویژه ...

قیمت : 51,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Handbook هندبوک انتخاب شیر (انتخاب ولو)، با عنوان Valve Selection Handbook - R. W. ZAPPE

دانلود فایل Handbook هندبوک انتخاب شیر (انتخاب ولو)، با عنوان Valve Selection Handbook - R. W. ZAPPE, 4th Edition

قیمت : 51,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل Ebook الگوهای لوله کشی (الگوهای پایپینگ)، با عنوان Piping Patterns - JGC Corporation

دانلود فایل Ebook الگوهای لوله کشی (الگوهای پایپینگ)، با عنوان Piping Patterns - JGC Corporation

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Ebook راهنمای متریال پایپینگ، با عنوان Piping Materials Guide - Peter Smith, 2005

دانلود فایل Ebook راهنمای متریال پایپینگ، با عنوان Piping Materials Guide - Peter Smith, 2005

قیمت : 51,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل Ebook آنالیز مودال (تحلیل ارتعاشات آزاد)

با عنوان Modal Analysis - Jimin He & Zhi-Fang Fu, 2001

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Handbook هندبوک تهویه مطبوع و خنک سازی هوا

دانلود فایل Handbook هندبوک تهویه مطبوع و خنک سازی هوا، با عنوان Handbook of Air Conditioning and Refrigeration - Shan K. Wang, 2nd Edition, McGraw-Hill، در 1401 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی، برای ...

قیمت : 51,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی